به گزارش روز سه شنبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در هفتصد و بیست و پنجمین عمل اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی، بدن 'احمد نخل احمدی' 65 ساله پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.کلیه های این مرحوم به مرد 49 ساله ساکن تایباد و یک مرد 46 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند زده شد.کبد مرحوم نخل احمدی به مرد 55 ساله ساکن مشهد در بیمارستان منتصریه این شهر پیوند شد و به وی زندگی دوباره بخشید.قرنیه های این مرحوم نیز برای پیوند به بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیا (ص) مشهد و قسمتی از پوست بدن وی هم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) این شهر ارسال گردید.واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.خبرنگار: مریم انجیدنی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم 3027 / 6053 انتهای پیام /*