به گزارش بعدازظهر دوشنبه ایرنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی ناجا، سردار موسی کمالی افزود: افرادی که هشت سال غیبت داشته و در عین حال کسر خدمت ایثارگری یا بسیج نیز دارند هنگام دریافت جریمه (فروش سربازی) هیچ تخفیفی داده نمی شود و باید پول کامل را پرداخت کنند.وی ادامه داد: برادران 2 قلویی که پدرشان سابقه رزمندگی و جانبازی دارد می توانند هر یک از آنها از کسری خدمت برخوردار شوند. یکی از کسری جانبازی و دیگری از محل کسری ایثارگری.سردار کمالی با بیان اینکه این موضوع برای افرادی که برادرشان در حال خدمت بوده و تنها از چند ماه ایثارگری پدر برای معافیت ادامه خدمت استفاده می کند نیز صدق می کند، افزود: این افراد با ثابت کردن این موضوع که از تمام سهمیه استفاده نکرده اند، می توانند از کسری خدمت بهره مند شوند.این مسئول نظامی در پایان تاکید کرد: کسانی که پدرشان از جهاد کشاورزی به جبهه اعزام شده و نامه کسر خدمت از اداره جهاد دارند آن را به بسیج ارائه دهند.8054 انتهای پیام /*