به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شینهوا ، تنها کارخانه داروسازی در نوار غزه به خاطر تحریم های اعمال شده توسط صهیونیستها تنها 20 درصد از ظرفیت خود را استفاده می کند. این کارخانه در سال 1994 توسط آزمایشگاههای داروسازی و آرایشی و بهداشتی خاورمیانه تأسیس شد.   محاصره اقتصادی سیاسی نوار غزه توسط اسرائیل موجب کاهش دارو و مواد غذایی شده است. یکی از مهمترین عواملی که در کاهش ظرفیت تولیدی این کارخانه نقش بسزایی داشته است ، حمله های مکرر اسرائیل به این کارخانه است.   این کارخانه یک بار بیش از سه ماه مداوم توسط ارتش اسرائیل تصرف شد. حملات هوایی اسرائیل نیز باعث خسارت به کارخانه شده است.   از زمان محاصره در سال 2007 ، مقامات اسرائیلی مانع از ورود بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی شدند که باعث کاهش نرخ تولید تا 80 درصد شده است.   محمد العسار ، دبیر فدراسیون صنایع ساختمانی ، به شین هوا گفت که محدودیت های اسرائیل منجر به خسارات قابل توجهی در بخش خصوصی صنعتی به طور کلی و بویژه در بخش ساخت و سازهای صنعتی شده است. پایان پیام/42