به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از میدل ایست مانیتور، جنبش النهضه بزرگترین حزب اسلامی در پارلمان تونس از احزاب مختلف این کشور خواسته است در تشکیل دولت آینده این کشور از مشارکت تمام احزاب استفاده شود.   این جنبش در بیانیه ای خطاب به نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی کشور گفته است تشکیل یک دولت با ثبات نیاز به مشارکت مردمی و مشورت همه احزاب سیاسی در کشور دارد.   عبدالکریم الهارونی رییس شورای حزب النهضه تونس گفت که نتیجه انتخابات اخیر نشان دهنده دشواری مرحله انتقالی پس از انقلاب این کشور است.   وی تصریح کرد که النهضه پس از انقلاب در حکومت شرکت کرد تا دمکراسی در این کشور موفق شود.   الهارونی گفت: براساس ساز و کار انتخابات در تونس، یک حزب در صورتی می تواند دولت را به تنهایی تشکیل دهد که ۱۰۹ کرسی را در مجلس از آن خود نماید که اصلا هیچ حزبی قادر به رسیدن به این حد نصاب نیست به همین دلیل هدف النهضه شراکت با دیگران برای تشکیل دولت و مبارزه با فساد در کشور است. پایان پیام/42