صراط: مجلس شورای اسلامی در روز‌های گذشته با مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد ادغام یارانه‌های نقدی و معیشتی خبر ساز‌ترین جریان شده است. خبری که انتقادات فراوانی را به دنبال داشته و دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران یکی از موضوعات ابهام برانگیز این ادغام، بلاتکلیفی فرد ۶ خانواده و یا همان فرزند ۴ است، دولت برای خانوار‌های بالای ۵ نفر یارانه معیشتی در نظر نگرفته است در صورتی که این امر برای یارانه نقدی صدق نکرده و افراد بر اساس تعداد خود یارانه نقدی دریافت می‌کنند. مشکل بعدی یارانه معیشتی عدم فرد محور بودن این نوع یارانه است، یعنی هنوز مشخص نیست به طور دقیق هر فرد چه میزان یارانه دریافت خواهند کرد و در صورت ادغام این دو رقم باهم یارانه‌های معیشتی و نقدی فرد محور خواهد بود یا بازهم خانواده محور! باید در برنامه ریزی‌های آتی مجلس و دولت تکلیف افرادی که فرزند چهارم یک خانوار هستند نیز مشخص و سهم یارانه معیشتی این افراد نیز مشخص شود.