به گزارش ایسنا، به نقل از رادیو سراسری اسرائیل، گلعاد اردان، وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفت: قوانینی که در حال حاضر وجود دارد به ویژه آنچه که در مورد جلوگیری از آشوب و سروصدا است، برای برخورد با مشکل سروصدا کافی است و نیازی به اعمال قانون جدیدی وجود ندارد. کمیته وزارتی اسرائیل در امور قانون گذاری امروز (یکشنبه) نسخه اصلاح شده از پیش نویس قانون مذکور را بررسی می‌کند. این ساختار اصلاح یافته استفاده از بلندگو در عبادت‌گاه‌ها از ساعت 11 شب تا هفت صبح را ممنوع می‌کند. فلسطینی‌ها می‌گویند که این لایحه با هدف جلوگیری از بلند شدن صدای اذان صبح است. انتهای پیام