به گزارش ایرنا، رسانه های محلی درگذشت صابر را خلاء بزرگ برای ادبیات و فرهنگ تاجیک دانستند، زیرا او توانست در ادبیات حرف تازه ای بزند. «از گل خار تا سیم‌خار»، «آتشبرگ»، «با چمیدن با چشیدن»، «چشم سفیدار»، «آفتاب‌نهال»، نمونه‌ای از سروده‌های این شاعر تاجیک است که موجب شهرت وی شد. اشعار این شاعر به زبان‌های گوناگون ترجمه شده‌است.پیکر این شاعر در آرامگاه 'لوچاب» دوشنبه در کنار دیگر شخصیت های شناخته شده ادبیات و فرهنگ تاجیک به خاک سپرده می شود. صابر 79ساله در ناحیه فیض‌‌آباد تاجیکستان به دنیا آمد، در سالهای 1970تا 1980 میلادی از استقلال طلبان این کشور به شمار می آمد و از محبوبترین شاعران تاجیک زمان شوروی بود.او در پایان سالهای دهه هشتاد به حزب دموکرات تاجیکستان پیوست و سال 1990 به عنوان نماینده پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شد. آساق**1663*شبس*1613* انتهای پیام /*