به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، داعش ضمن تایید خبر مرگ ابوبکر البغدادی و ابو حسن المهاجر سخنگوی این گروه، ابو ابراهیم الهاشمی القرشی را به عنوان جانشین البغدادی معرفی کرد. داعش تهدید کرده انتقام قتل بغدادی را می‌گیرد. داعش دریک فایل صوتی هفت‌دقیقه‌ای از زبان ابو حمزه قرشی سخنگوی جدید خود این خبر را اعلام کرده است. انتهای پیام