مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان گفت: بر اثر برخورد یکدستگاه خودروی تویوتا دوکابین با یکدستگاه خودروی پراید در محور سراوان، سرنشین های هر دو خودرو که 5 نفر بودند در دم جان باختند. فریبرز راشدی در گفت و گو با فارس اظهار کرد: ساعتی قبل حادثه برخورد یکدستگاه خودروی تویوتا دوکابین با یکدستگاه خودروی پراید در محور سراوان به گشت 15 کیلومتری سراوان رخ داد. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان افزود: به دنبال شدت حادثه، سرنشین های هر دو خودرو که 5 نفر بودند در دم جان باختند.