اما چهل و پنج دقیقه طول می‌کشد تا غلظت کافئین در خون انسان به اوج خود برسد. اگر معادل کافئین موجود در فنجان قهوه یا لیوان نوشابه را به شکل قرص مصرف کنید، سطح بیشینه‌ی کافئین خونتان تغییری نخواهد کرد، اما رسیدن به آن سطح مدت بیشتری طول می‌کشد؛ زمانی بین 60 تا 75 دقیقه. از سوی دیگر، حدود شش ساعت طول می‌کشد تا سطح کافئین بدن به نصف مقدار اولیه برسد. بنابراین اگر عادت دارید ساعت چهار عصر چای بنوشید، هنگام خواب هنوز نصف کافئین دریافتی در رگ‌هایتان در گردش است.