سلامت نیوز: قائم مقام مرکز علمی – کاربردی کهریزک با اشاره به اینکه برای مراقبت از سالمندان در منزل نیازمند ۱۷۰ هزار نیرو هستیم، گفت: یک تا دو میلیون سالمند نیازمند مراقتب در منزل هستند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، فریبرز بختیاری در نشست خبری روز دوشنبه افزود: در حال حاضر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در کشور داریم که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد این سالمندان نیاز به مراقبت دارند. وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و رفاه برای نگهداری و مراقبت در خصوص درمان و بهداشت و نگهداری این سالمندان دچار مشکل هستند، افزود: در حال حاضر کار بنیادی انجام نمی شود و هنوز نمادین کار می کنیم. بختیاری ادامه داد: حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی و ۱۵ هزار تخت آسایشگاهی در اختیار سالمندان است و همچنین سالمندانی که در خانه هستند نیز نیاز به مراقبت دارند در حالی که متولی ندارند. وی با اشاره به اینکه حداقل ۱۷۰ هزار مراقب برای نگهداری از سالمندان در خانه نیاز داریم، گفت: افرادی که از آموزش های لازم برخوردار باشند برای نگهداری این افراد نداریم در حالی که ۳۵۰ تا ۴۰۰ آسایشگاه در کشور و همچنین سالمندان در منزل نیازمند مراقب آموزش دیده هستیم. بختیاری افزود: در این بخش در کشور با کمبود مواجه هستیم و باید اقداماتی انجام دهیم تا سالمندان در خانه بمانند و نیاز به آسایشگاه نداشته باشند. در همین راستا برای تامین مراقبین آموزش دیده آسایشگاه کهریزک، موسسه خیریه کهریزک اقدام به آموزش مراقبین در منزل کرده است.