این نمایندگان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، موقع شناسی مردم ایران در شرایط خاص و حمایت تمام قد آنان از نظام و دولت در برابر هجمه های قدرت های استکباری را از خصوصیات بارز ایرانیان دانستند که توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک )زمینه ساز ظهور و بروز عینی این حمایت است. یک تحلیلگر مسایل سیاسی گفت: هر چقدر ارتباط و درک متقابل دولت و مردم زیاد باشد، به همان اندازه مردم از سیاست های دولت و حاکمیت حمایت کرده و دولت نیز می تواند در عرصه بین المللی و در برابر دشمنان بیرونی با اقتدار و توان بیشتری از حقوق مردم دفاع کند.سیدکمال طباطبایی با تاکید بر لزوم توجه دولت مستقر به امور اقتصادی و معیشتی مردم افزود: این کار موجب جلب حمایت بیشتر مردم از سیاست های نظام و دولت می شود.وی اظهار کرد: دشمن فکر نکند که با اقداماتی که انجام می دهد، مردم پشت دولت را خالی خواهند کرد، بلکه هر چقدر فشار دولت های متخاصم علیه کشور ما زیاد شود، مردم اختلاف ها را کنار گذاشته و پشت نظام و دولت می ایستند.طباطبایی ادامه داد: مردم از نیت دشمنان و پایبند نبودن آنان به قراردادها و حرف های خود آگاه هستند، بنابراین فارغ از فضاهای سیاسی حاکم بر کشور ،خواهان حمایت دولت از حقوق هسته ای خود هستند.دبیر کانون انجمن های کارگری آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه مردم ایران با وجود همه تعلقات حزبی و سیاسی در شرایط حساس و بحرانی همواره همصدا از منافع ملی و نظام دفاع کرده اند، به ایرنا گفت: بر این اساس ملت ایران در مقطع کنونی نیز با تکیه بر هوش و آگاهی سیاسی بالای خود با قوت تمام پشت نظام و دولت برای استیفای حقوق هسته ای خود در توافق برجام هستند. رضا عظیم آذری افزود: بدیهی است که قدرت های غربی به سرکردگی آمریکا نیز تحرکات مردم، احزاب و گروه های سیاسی را در موضوع برجام رصد می کنند و بر مبنای شدت و ضعف همصدایی در این موضوع دست به تصمیم می زنند. وی ادامه داد: البته آمریکا و همپیمانانش در چهار دهه گذشته بارها سطح هوشیاری و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف را سنجیده اند، با این وجود به دنبال ایجاد گسست در وحدت بین ملت، نظام و دولت با ترفندهای گوناگون به ویژه انتشار خبرهای تنش زا همچون کنار گذاشتن برجام هستند.رییس بسیج رسانه آذربایجان شرقی نیز گفت: اگر مردم از اصول و مسایلی مانند پرونده هسته ای که نظام به آن پایبند است، حمایت کنند، صدای واحدی از کشور در معادلات بین المللی منعکس می شود که هیچ قدرتی یارای مقاومت در برابر آن را ندارد. روح الله دهقان نژاد تشریح کرد: اگر دشمن در بیرون از کشور احساس کند که همصدایی در داخل ایران وجود ندارد و مردم با دولت و نظام همراه نیستند، در آن صورت هجمه خود را بیشتر خواهد کرد.وی یادآوری کرد: اگر دشمن به این باور برسد که مردم با نظام و دولت همراه هستند در مواضع خود در برابر کشور ما با حساب و کتاب عمل می کند.رییس بسیج رسانه آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت حمایت مردم از دولت برای استیفای حقوق کشورمان در پرونده هسته ای گفت: دشمن با وجود اینکه جهالت دارد، وقتی می خواهد در خصوص ایران برنامه ریزی کند این معیارها را که آیا مردم با نظام و دولت همراه هستند یا نه، در نظر می گیرد.دهقان نژاد اضافه کرد: دولت آمریکا در جریان های اخیر و ایجاد اغتشاشات در ایران به دنبال پیگیری منافع و سیاست های مداخله جویانه خود در کشور ماست.رییس انجمن خوشنویسی آذربایجان شرقی نیز گفت: توافق هسته ای کاری حساب شده و براساس رعایت اصول برد برد بین ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا بسته شده و با حرف و عمل یک فرد، این توافق از بین نمی رود.یونس نصیری افزود: همه جهانیان و مردم ایران می دانند که این توافق براساس اصول بین المللی منعقد شده و باید طرف های مقابل به بندهای آن متعهد باشند.وی با بیان اینکه ایران نشان داده که به این توافق پایبند است، اظهار کرد: طرف های مقابل از جمله آمریکا نیز باید به آن پایبند باشند و به تعهدات خود عمل کند نه اینکه بدنبال از بین بردن آن باشد.نصیری یادآوری کرد: از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ملت از حقوق هسته ای مردم دفاع می کند، مردم نیز باید با پشتیبانی خود، دولت را در گرفتن حقوق آنان تقویت کند.رییس اتحادیه کفاشان و سراجان تبریز نیز گفت: اصناف و بازاریان منتظر تصمیم ترامپ در خصوص برجام نیستند، بلکه به فعالیت خود برای کمک به اقتصاد کشور ادامه می دهند.علیرضا جباریان فام با بیان اینکه مردم دنیا و ایران، ترامپ را رییس جمهوری دیوانه و فاقد تعادل روانی می شناسند، افزود: کار ما بر پایه سیاست دولت آمریکا نیست، بلکه کشور ما رهبر، دولت و اصولی دارد و مردم وظایف و کارهای خود را بر اساس سیاست ها و اصول نظام انجام می دهند.وی با بیان اینکه ما جنگ دیده هستیم، اظهار کرد: همان طور که در جنگ تحمیلی بازاریان و اصناف دوشادوش رزمندگان برای پیروزی نقش ایفا کردند، در زمان کنونی نیز آماده ایفای نقش در برابر دشمنان و حمایت از دولت و حاکمیت برای استیفای حقوق هسته ای هستند.مدرس علوم سیاسی دانشگاه های تبریز نیز گفت: هر چقدر سرمایه اجتماعی نظام و دولت افزایش یابد به همان میزان نظام و دولت از پشتوانه سیاسی قوی در مسایل بین المللی از جمله استیفای حقوق هسته ای برخوردار می شود.رضا استادرحیمی افزود: وجود سرمایه و اعتماد بالای اجتماعی نظام و دولت مانع از نفوذ دشمنان به کشور و تاثیر سخنان افرادی مانند ترامپ در بین مردم می شود.وی با بیان اینکه بین نظام و دولت با مردم رابطه چند متغیری حاکم است، اظهار کرد: به هر میزانی که دولت از مشکلات و مسایل اجتماعی تشویش دهنده افکار عمومی بکاهد به همان میزان از حمایت های سیاسی مردم در عرصه جهانی مانند توافق هسته ای برخوردار می شود.استادرحیمی ادامه داد: بنابراین دولت با برخورداری از اعتماد مردمی و سرمایه اجتماعی بالا می تواند در استیفای حقوق هسته ای ملت در عرصه جهانی موفق عمل کند. 8023/518/1630/1042 انتهای پیام /*