به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدرضا ابن‌الدین حمیدی جانشین رئیس بسیج اساتید کشور در نشست مسئولین کانون‌های استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ایجاد اندیشکده‌های علمی در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: کشور در این برهه از زمان با مشکلات و مسائل عدیده ای مواجه است و بسیج اساتید باید در حل مسائل با ارائه راهکارهای علمی پیشقدم شود. وی افزود: از اندیشکده هایی که به بررسی مطالبات گذشته در مورد موضوعات خاص راه اصولی را طی می نمایندحمایت و پشتیبانی می‌کنیم. ابن الدین حمیدی با اشاره به اینکه جنگ این برهه از زمان، جنگ دانش است افزود: باید توسعه علمی داشته باشیم و این را بدانیم که اگر توسعه علمی نداشته باشیم بازنده ایم. جانشین رئیس بسیج اساتید کشور در ادامه با تاکید بر دانش افزایی اساتید بسیجی در دانشگاه گفت: انتظار ما از اندیشکده های علمی این است که بعد از مطالبه گری ، سیاست های حل مساله را ارائه نمایند و در مرحه بعد گزارش کارشناسی و رسانه ای ارائه دهند و در نهایت دستاورد علمی باید منجر به حل یک مساله در کشور باشد. ابن الدین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه اندیشه ورزی و هیات‌های اندیشه ورز اظهار کرد: این وظیفه ماست که زبان گویای مردم باشیم. ما باید نیازهای مردم را در زمینه های مختلف سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی بیان کنیم و طرح مساله داشته باشیم و راه حل ارائه کنیم. وی با تاکید بر هوشیاری اسانید بسیجی گفت: در شرایط امروز هوشیاری و بصیرت می تواند ما را نجات دهد و بصیرت افزایی وظیفه اصلی ماست. انتهای پیام/