پیش از اینکه یک برنامه ورزشی را شروع کنید، باید با دکترتان، آموزش‌دهند سالن ورزشی یا مربی ورزشی درباره چگونگی انجام ایمن آن مشورت کنید. اگر این نشانه‌های هشداردهند در شما بروز کرد باید فورا ورزشتان را قطع کنید: - احساس درد یا ناراحتی. - درد قفسه سینه یا دردهای در جاهای دیگر که ممکن است بیانگر حمله قلبی باشد. - تنگ نفس شدید. - سرعت بالای ضربان قلب یا نامنظم شدن ضربان قلب.