اینستاگرام قابلیت استفاده از زبان های فارسی و عربی را برای کاربران خود فراهم کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  ماشابل،  اینستاگرام زبان های فارسی و عربی را به تنظیمات خود اضافه کرده است. این شبکه اجتماعی اکنون از زبان هایی پشتیبانی می کند که از راست به چپ نوشته می شوند، از جمله فارسی و عربی. تابه حال اینستاگرام تعداد زیادی گزینه زبانی از جمله چینی، یونانی، ترکی و سوئدی را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما تمام این زبان ها از چپ به راست نوشته می شوند.  قابلیت استفاده از  زبان های جدید نخست برای دستگاه های اندروید عرضه می شوند.