به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از پیش نیازهای برنامه ریزی برای توسعه فناوری های راهبردی از جمله فناوری های تجدیدپذیر شناسایی دقیق ظرفیت ها، زیرساخت ها، منابع مالی و انسانی، توانمندی ها و قابلیت های کشور در آن حوزه است. در واقع بدون اطلاع از توانمندی های درونی کشور و پیشرفت های صورت گرفته هم در عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری و هم عرصه تولید دانش (دانشگاه ها و پژوهشگاه ها) و هم عرصه تولید کالا و خدمات (صنعت) نمی توان برنامه ریزی مناسبی برای توسعه این فناوری های راهبردی انجام داد. به عبارت دیگر پیمایش سطح علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی و نیز بین المللی پیش از برنامه ریزی ضروری است. در این راستا با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی تدوین نظام رصد و پایش علم، فناوری و نوآوری انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است تا به شیوه ای روشمند این مسیر پیموده شود. همچنین انجام این فعالیت علاوه بر سیاست گذاری از انجام فعالیت های تکراری، بی هدف و هزینه زا جلوگیری می کند. در این زمینه مطالعات ادبیات موضوع، ضرورت انجام طرح و متدولوژی تدوین کار به صورت دقیق استخراج شده است. همچنین ساختار اجرایی این طرح تدوین شده است. علمی**1023**تنظیم:ابوالقاسم تیموری**انتشار: محتشمی پور انتهای پیام /*