به گزارش تارنمای المسله عراق، سلام افزود: مأمور شدن علاوی برای تشکیل کابینه دولت گامی به جلو است و ما آن را مثبت می‌ دانیم و بهتر از هرج و مرج دامنه دار در عراق است. وی گفت: تعیین و تکلیف نخست وزیری آغاز مشکل جدیدی است؛ زیرا نخست وزیر جدید مأموریت‌ های دشواری به وی محول خواهد شد که مهمترین آن آماده سازی برای انتخابات زودهنگام، موضوع خروج نظامیان آمریکایی، راضی کردن گروه های سیاسی معترض به نتایج انتخابات و نیز تشکیل دولت قوی که خواسته‌های تظاهرات کنندگان را برآورده کند، است. این عضو حزب دموکرات کردستان عراق اضافه کرد: مأمور شدن علاوی برای تشکیل کابینه دولت گام مهمی است و ما از آن استقبال می‌کنیم و از ابتدا ما حامی هر نامزد مورد توافق میان گروه های شیعه بودیم. توفیق علاوی شنبه شب با حضور در کاخ ریاست جمهوری حکم نخست‌ وزیری را از برهم صالح رییس جمهوری عراق گرفت و رسما مأمور تشکیل کابینه شد. علاوی قرار است طی روزهای آینده کابینه را تشکیل دهد و برای رأی اعتماد به پارلمان ارائه کند. وی که از سوی رییس جمهوری عراق مامور تشکیل کابینه شده شنبه شب اعلام کرد که کابینه ای به دور از سهم خواهی تشکیل خواهد داد. علاوی پس از گذشت دو ماه از استعفای «عادل عبدالمهدی» و اختلاف نظر گروه های سیاسی سرانجام روز شنبه از سوی رییس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شد. «برهم صالح» رییس‌ جمهوری عراق علاوی را که از میان فهرستی پنج نفره که دو هفته پیش به او پیشنهاد شده بود برای انتخاب نخست وزیر جدید انتخاب کرد. عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق دو ماه قبل به دنبال افزایش اعتراض های مردمی در شهرهای مختلف این کشور از سمت خود استعفا کرد. دولت وی تا تعیین نخست وزیر جدید «دولت پیشبرد امور» نام گرفت.