به گزارش روز سه شنبه مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، محسن حاجی میرزایی در نشست با رییس، معاونان و کارکنان مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، افزود: تحقق یک‌پنجم اهداف آموزش‌وپرورش در این مرکز  صورت می‌گیرد و این مرکز در چهار پنجم  دیگر اهداف نیز به‌طور غیرمستقیم مؤثر است. وی با یادآوری اهمیت این مرکز در نقش‌آفرینی تصمیم‌های نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد: بیش از نیمی از اهداف آموزش‌وپرورش از طریق این مرکز محقق می‌شود. پس تحقق اهداف آموزش‌وپرورش به تلاش و دقت در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وابسته است. وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه یکی از چالش‌ها در همه دستگاه‌ها، غفلت از اهداف و گرفتار شدن آن‌ها در پیچ‌وخم‌های فرایند اداری است، تصریح کرد: ۹۵ درصد فعالیت این مرکز سیاست‌گذاری و ۵ درصد کار اجرایی است؛ بنابراین باید نگرش راهبردی در مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی باشد. در نام این مرکز سه کلمه؛ سنجش، پایش و کیفیت وجود دارد؛ بنابراین باید دید چه چیزی را و چگونه می‌خواهیم سنجش کنیم و همچنین باید به پایش و کیفیت توجه شود. حاجی میرزایی، ساده‌ترین تعریف از کیفیت را رضایت مخاطبان و ذی‌نفعان جامعه عنوان کرد و افزود: باید مطالبات رهبر معظم انقلاب و نیازمندی‌های نظام اسلامی و جامعه و اقتضائات رشد و تعالی افراد احصا و بر اساس آن برای پایش و کیفیت برنامه ریزی شود. وی با یادآوری اینکه مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی باید برآورد و ارزیابی دقیقی از فعالیت‌های نظام تعلیم و تربیت داشته باشد، اظهار داشت: امتحانات بخش کوچکی از اهداف این مرکز است. وزیر آموزش‌وپرورش با برشمردن دستاوردهای مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری‌های آموزش‌وپرورش ‌باید مهم‌ترین دستاورد این مرکز باشد. حاجی میرزایی خطاب به مدیران و کارکنان مرکز سنجش یادآور شد: اگر نقش خود را به خوبی ایفا کنید، اهداف آموزش و پرورش نیز محقق خواهد شد؛ بنابراین تحول را باید در این مرکز مشاهده کرد. اگر سنجش با کیفیت باشد، پس تحول ایجاد شده است. وی با بیان اینکه وارد زیست بوم جدید شدیم و در حال نزدیک شدن به امتحانات باید در سنجش کاری محکم و با کیفیت متناسب با شرایط زیست بوم جدید انجام شود، اظهار داشت: بیش از پرداختن به حجم کارها، کیفیت کار مهم است، باید گزارش فعالیت ها مشخص، منظم، سلسله‌وار، دقیق و با محتوای معین ارایه شود تا پایه برنامه‌ریزی‌های بعدی قرار گیرد. بنابراین نباید تصمیم‌گیری‌های نظام تعلیم و تربیت بدون گزارش‌های مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی باشد.