' علیرضا مرزبان ' روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: این کرسی های آزاد اندیشی به منظور آگاهی بخشی و آموزش روش های صحیح مطالبه گری تا پایان سال تحصیلی در مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان تیران و کرون برگزار می شود. وی افزود: این کرسی های آزاد اندیشی با موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی و با حضور مسئولان شهرستان، کارشناسان و مربیان مدارس برگزار می شود و دانش آموزان در قالب این طرح روش های صحیح مطالبه گری را فرا می گیرند.مدیر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون افزود: دانش آموزان در طرح کرسی های آزاد اندیشی دغدغه های شخصی، اجتماعی و مدارس شهرستان را بیان می کنند و جواب خود را بطور واضح دریافت می کنند. وی ادامه داد: کرسی های آزاد اندیشی، فرهنگ مشارکت اجتماعی و مطالبه گری صحیح را در بین دانش آموزان ترویج می دهد و موجب می شود تا نسل آینده کشور مطالبات خود را به روش های صحیح بیان کند و بین اغتشاش و مطالبه گری تفاوت قائل شود.مرزبان با بیان اینکه با برگزاری این کرسی های آزاد اندیشی، ارتباط بین دانش آموزان و مسئولان شهرستان برقرار می شود، بیان کرد: ارتباط مستقیم مسئولان با دانش آموزان، منجر به شناخت نیازها و اتخاذ راهکارهای مناسب برای برطرف شدن این نیازها می شود.بیش از 11 هزار دانش آموز در 100 شهرستان تیران و کرون در حال کسب علم و دانش هستند. شهرستان تیران و کرون با بیش از 71 هزار نفر در 45 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.ت. 7131 / 2093 ** خبرنگار: اکبر مهدی زاده ** انتشاردهنده: اصغر دواتگر انتهای پیام /*