کسب و کار به نقل از عرب احمدی نوشت: بی عدالتی و بی توجهی در مسایل بیمه ای، آموزشی و یارانه ای و به ویژه در توزیع نا عادلانه آگهی های دولتی، مطبوعات استان گلستان را به روزمرگی دچار ساخته و انگیزه تلاش را از آنان ربوده است.وی رویکرد خانه مطبوعات گلستان را برای مطالبات رسانه ای بهره مندی از مجرای قانون برشمرد و گفت: قانون تاکید دارد 50 درصد از آگهی های دولتی متعلق به نشریات استانی است. متاسفانه مدیران کل استان گلستان یا قانون را نخوانده اند یا تفسیر اشتباه از قانون دارند.موسی جرجانی مدیر مسئول نشریه اقتصاد گلستان هم گفت: رسانه های استان نیاز به حمایت دارند و برای حل چالش های پیش رو تنها با یکدلی و همگرایی می توانیم به اهداف برسیم.علی منصوری رضی مدیر مسول گلستان مهر هم با بیان این که خانه مطبوعات باید مشکلات رسانه ها را در حوزه های مختلف گروه بندی و اولویت بندی کند گفت: نباید هیچ مدیری جرات استفاده ابزاری از رسانه را داشته باشد.در عین حال محمد آریانیان مدیرمسئول هفته نامه کاغذ شیشه گفت: نشریات استان گلستان از حیث تولید محتوا وضعیت اسفناک و خجالت آوری دارند و خانه مطبوعات باید برای حل این معضل با جدیت ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.عبدالله فرخی سردبیر هفته نامه التیام با تاکید بر این که آفت و آسیب نخبگان رسانه ای خاموش کمتر از خبرنگار نماها نیست و سکوت کسانی که می توانند چگونه بودن را به دیگران بیاموزند ولی فقط نقد می کنند، کار پسنده ای نیست.2729 انتهای پیام /*