به گزارش ایرنا علی محمد نمازی سه شنبه در مراسم تجلیل از جمعی معلمان خوزستان در اهواز افزود: نظام آموزشی کشور نیاز به توجه ویژه دارد تعالی و توسعه هر کشور به نیروی انسانی آن بستگی دارد و نیروی انسانی نیز به دست معلمان پرورش می یابد.وی با اشاره به اینکه بزرگترین دشمن یک جامعه جهل مدنی است یادآور شد: استعداد افراد در آموزش و پرورش و زیر نظر معلمان پرورش می یابد از همین رو وظیفه بزرگی بر دوش آنها قرار دارد.نمازی با بیان اینکه اگر خواهان توسعه کشور هستیم باید توجه به نظام آموزشی بیشتر شود خاطر نشان کرد: افراد در طول زندگی خود به صورت دائم درحال ایجاد و تغییر رفتار هستند. معلمان شیوه صحیح ایجاد رفتار و چگونگی تغییر رفتار را به دانش آموزان خود آموزش می دهند.وی خطاب به معلمان گفت: اگرچه معلمان با سختی های بسیاری به ویژه در معیشت مواجه هستند اما باید شان و جایگاه خود را همواره حفظ کنند. *آموزش و پرورش با پیشرفت فناوری همگام باشدمعاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش خوزستان نیز در این مراسم اظهار کرد: دنیای امروز را به علت سرعت بالای تغییرات در حوزه فناوری به عنوان عصر انفجار اطلاعات معرفی می کنند و وظیفه آموزش و پرورش است که خود را با این تغییرات سریع هماهنگ کند.جمشید کمایی با اشاره به لزوم پررنگتر شدن نقش آموزش و پرورش در جامعه افزود: در حوزه آموزش و پرورش سه سوال اساسی چیستی، چرایی و چگونگی تعلیم و تربیت مطرح می شود.وی تصریح کرد: هرگاه درخصوص نقش و جایگاه آموزش و پرورش در جامعه به پاسخ درستی دست یافتیم، می توانیم درمورد نحوه آموزش صحیح نیز به نتیجه گیری مطلوبی برسیم.کمایی با بیان اینکه معلمان ستونهای خیمه نظام آموزش و پرورش هستند افزود: آموزش و پرورش کشور به طراحی یک سیستم دقیق آموزشی و معلمانی فکور و خلاق نیار دارد.وی ادامه داد: بازسازی و نوسازی نیروی انسانی باید سرلوحه کار معلمان قرار گیرد زیرا تربیت نسلی از انسان های خلاق باعث تغییر مثبت در جامعه می شود.بنابراین گزارش در پایان این مراسم از جمعی فرهنگیان استان تقدیر شد.9887/6002 انتهای پیام /*