به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شبکه خبری «بوابه فیتو» محمد سید؛ یکی از اهالی شهر  ابوقرقاص در جنوب استان منیا مصر، گفت: باسم وصفی تواضروس؛ قبطی مصری که کارمند روابط عمومی شورای شهر ابوقرقاص است بدون گرفتن هیچ گونه مبلغی، کار خوشنویسی و کتابت قرآن را داخل مسجد روستای فقاعی بر عهده گرفته است.   وی افزود: این اقدام وی با استقبال اهالی روستا و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه رو شد و تاکیدی بر روحیه ملی است که مسلمانان و قبطی ها را دور هم در استان منیا جمع می‌کند.   بنابراین گزارش، همچنین در ماه سپتامبر جاری، یک پیمانکار قبطی نیز ۲۰۰ هزار پوند مصری به ساخت مسجد کمک کرد و یک قبطی دیگر نیز ۳ تن آهن برای ساخت مسجد کمک کرد.       پایان پیام/43