مهرشاد کاظمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای سال جاری حدود 30 پرونده از 49 پرونده تشکیل شده مربوط به حوزه نشر است که از این تعداد، تاکنون 13 پرونده بررسی و رای صادر شده است.وی افزود: در حوزه چاپ هم به تخلفات 19 پروند رسیدگی شده و نتیجه به کمیسیون ارسال شده است.کاظمی اظهار داشت: این پرونده ها در پی شکایت افراد حقیقی و حقوقی از تخلفات انتشاراتی ها و چاپخانه هایی که مجوز خود را از ارشاد گرفته اند تشکیل شده است.معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: پرونده هایی که رای آنها صادر شده فرصت دارند تا اعتراض خود نسبت به رای صادره را به وزارت ارشاد ارائه کنند.وی بیشتر تخلفات در حوزه چاپ و نشر را شامل اختلاف بین مشتریانی که سفارش چاپ دارند با چاپخانه ها، چاپ و نشرهای بدون مجوز عنوان کرد.وی گفت: توقف فعالیت بطور موقف و محدود یا لغو کامل مجوز از جمله مجازات هایی است که برای متخلفان در این حوزه ها در نظر گرفته می شود. به گفته کاظمی، به استناد بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوبه سال 1365 مجلس شورای اسلامی و بند 12 مصوبه ستاد عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 81 ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به عنوان یک مرجع قانونی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران استان تهران از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی است.وی توضیح داد که در حوزه چاپ هم بر اساس قانون، بررسی، تحقیق، تفحص و اعلام گزارش و پیشنهاد به کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه ها و واحدهای وابسته بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران است.تهرام/7244//1348 انتهای پیام /*