محسن مسلمان به عنوان اصلي‌ترين هافبك پرسپوليس ناگهان به نيمكت ذخيره‌ها دوخته شود. هيچكس باور نمي‌كرد كه محسن مسلمان به عنوان اصلي‌ترين هافبك پرسپوليس ناگهان به نيمكت ذخيره‌ها دوخته شود و در دو بازي متوالي بدون اينكه هيچ مشكلي داشته باشد يك دقيقه هم به ميدان نرود.     اين اتفاق اما در ديدار با سپاهان و نفت آبادان براي مسلمان رخ داد و حتي قهر و اخم مهندس سرخ‌ها در اينستاگرام نيز باعث تغيير عقيده برانكو نشد.     با اين شرايط و با توجه به درخشش خيره كننده احمدزاده و اميري، اصلا بعيد نيست كه در دربي تهران هم به مسلمان بازي نرسد.