به گزارش ایسنا، از صبح دوشنبه ۹ مهرماه مسابقات هفته اول و دوم هفدهمین دوره لیگ‌برتر تکواندوی مردان جام ‌خلیج‌فارس پیگیری شد که در پایان، سکونشینان فصل گذشته این رقابت‌ها توانستند مقابل رقبای خود به پیروزی برسند و از ابتدای فصل جدید خود را مدعی عنوان قهرمانی معرفی کنند. در مهم‌ترین دیدار از بازی‌های هفته نخست، دوتیم شهرداری ورامین و پاس قوامین به مصاف هم رفتند که این مسابقه با حساب ۵ بر ۳ به سود شاگردان پیام خانلرخانی تمام شد. همچنین در مهم‌ترین بازی هفته دوم نیز شاگردان محمدرضا زوار در تیم اوازم خانگی کن، با حساب ۶ بر ۲ تیم پاس قوامین را مغلوب کردند. اما در دیگر بازی‌های هفته نخست، تیم دانشگاه آزاد با حساب ۷ بر ۱ تیم مس کرمان را شکست داد، لوازم خانگی کن نیز با همین نتیجه نفت آبادان را از پیش رو برداشت و در آخرین بازی هفته نخست هم انقلاب شهریار با حساب ۵ بر ۳ ملوان نداجا را شکست داد. همچنین در سایر دیدارهای هفته دوم، در اولین بازی تیم ‌مس‌ کرمان با حساب ۵ بر ۳ تیم نفت آبادان را شکست داد، در دومین بازی شاگردان نعمت خلیفه با نتیجه ۶ بر ۲ تیم انقلاب شهریار را مغلوب کرد. اما در سومین‌دیدار این هفته، تیم شهرداری ورامین با حساب ۶ بر ۲ تیم ملوان نداجا را شکست داد. به این ترتیب نتایج مسابقات هفته اول و دوم لیگ‌برتر تکواندوی مردان به شرح زیر است؟ هفته نخست دانشگاه آزاد ۷ - ۱ مس کرمان تعاونی انقلاب شهریار ۵ - ۳ ملوان نداجا لوازم خانگی کن ۷ - ۱ نفت آبادان شهرداری ورامین ۵ - ۳ پاس قوامین هفته دوم دانشگاه آزاد ۷ - ۱ تعاونی انقلاب شهریار مس کرمان ۵ - ۳ نفت آبادان شهرداری ورامین ۶ - ۲ ملوان نداجا لوازم خانگی کن ۶ - ۲ پاس قوامین انتهای پیام