- 22:16  1397مهر9   فیلم/گل 3 امتیازی سردار دقیقه4+90 تغییر کیفیت نمایش 240P سردار آزمون مهاجم ایرانی روبین کازان با گلزنی در دقیقه 4+90، 3 امتیاز ارزشمند برای تیمش به ارمغان آورد. پربازدید ها تشکیک در آمار اشتغال‌زایی دولت بازدید 0 بازگشت 33 میلیارد تومان به حساب مشترکان همراه اول بازدید 0 اخبار مرتبط