به گزارش رکنا سرهنگ جواد عطاردی افزود: این حادثه گازگرفتگی در روستای «چهاربید» شهرستان جاجرم گزارش شد. وی ادامه داد: این افراد که شب را در حاشیه باغ در چادر مسافرتی گذرانده بودند، روی چادر را با پلاستیک پوشانده و برای گرمایش، از پیک‌نیک استفاده کرده بودند. عطاردی افزود: خانواده این دو جوان ۲۲ و ۲۳ ساله، پس از مراجعه به محل، با جسد بی‌جان آنان مواجه شدند. وی اظهار کرد: این دو جوان دچار مسمومیت ناشی از احتراق گاز شده و جان خود را از دست داده بودند.