حیدر کاظمی چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد : محدودیت های ترافیکی در ورودی شهرستان اندیکا در روز طبیعت سخت گیرانه اجرا شد و اجازه ورود هیچ گردشگری به این شهرستان و مناطق سیاحتی داده نشد . وی افزود : خوشبختانه با اعمال این محدودیت ها و مشارکت شهروندان اندیکایی تردد در جاده های این شهرستان به جز در موارد ضروری و امدادی به صفر رسید . سرپرست فرمانداری اندیکا ادامه داد : مردم این شهرستان در روز ۱۳ فروردین در خانه های خود ماندند و به دامان طبیعت نرفتند که این میزان سطح آگاهی جای قدردانی دارد . وی گفت : محدودیت های ترافیکی در این شهرستان به قوت خود باقی است و تا عادی شدن شرایط و شکست کرونا ادامه دارد.