به گزارش ایسنا، مرحله چهارم  بودجه مصوب  سال ۹۹ فدراسیون های ورزشی واریز شد  تا میزان دریافتی آنها  به صد درصد برسد. این پرداختی‌ها شامل کلیه فدراسیون‌های ورزشی کمک گیرنده از کمیته ملی المپیک است که بر اساس سرفصل های تعیین شده ورزش قهرمانی توسط فدراسیون‌ها هزینه خواهد شد. کمیته ملی المپیک ۷ میلیارد و ۳۲۹ میلیون  و ۹۰۰ هزار تومان به ۴۶ فدراسیون واریز کرده است. در این میان سه فدراسیون کشتی، تکواندو و وزنه برداری بیشترین میزان دریافتی بودجه را داشته اند.  کشتی ۶۰۵ میلیون تومان، تکواندو ۵۹۸میلیون و ۸۰۰ هزار تومان  و وزنه برداری ۵۶۲ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند. سه فدراسیون کارگری، دانش آموزی  و دانشگاهی نیز هر کدام با ۲۵ میلیون تومان ، کمترین میزان دریافتی بودجه را داشته اند. *جدول پرداختی  مرحله چهارم و پایانی بودجه فدراسیون ها به شرح زیر است: انتهای پیام