به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای العهد، محمد البریم گفت: مقاومت فلسطین با تمام امکانات خود در اتاق عملیات متحد شد تا یک پیام قدرت را به دشمن صهیونیستی بفرستد. وی افزود: استفاده مقاومت فلسطین از موشک کورنت در غزه محاسبات رژیم اشغالگر صهیونیستی را تغییر داد. کورنت نوعی موشک ضد تانک هدایت‌ شونده سنگین روسی است که برای انهدام تانک‌ها و بالگردهای کُند و ارتفاع پایین طراحی شده است. رزمایش "ستون محکم" (الرکن الشدید) روز سه شنبه با مشارکت ۱۲ گروه مقاومت فلسطینی در غزه برگزار شد.  همزمان با ساعات آغازین رزمایش، آژیرهای خطر در برخی مناطق اشغالی به صدا درآمد و یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین سقوط کرد.