سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح بی اعتنا به اقدامات زیاده‌خواهانه آمریکا، برنامه‌های دفاعی خود را بی وقفه دنبال می‌کنند. به گزارش مشرق، سردار «سید مسعود جزایری» سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در رابطه با تحریم اخیر آمریکا در خصوص فعالیت‌های موشکی ایران اظهار داشت: یکی از سناریوهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حفظ و تداوم فشار است. سوژه‌هایی از این قبیل در گذشته وجود داشته و در آینده نیز تکرار خواهد شد. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید در صحنه‌های دیپلماسی رسمی و به خصوص دیپلماسی عمومی و نیز در عرصه‌های عملی و نظامی پاسخ مناسب به یاوه‌گویی‌های مقامات آمریکا بدهد. سردار جزایری تصریح کرد: نیروهای مسلح بی اعتنا به اقدامات زیاده‌خواهانه آمریکا، برنامه‌های دفاعی خود را بی وقفه دنبال می‌کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در رابطه با رزمایش کشورهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس گفت: کشورهایی که به طور موقت در منطقه هستند نباید به پیچیدگی شرایط فعلی بیافزایند. ما اصولا مخالف حضور بیگانه‌ها در خلیج فارس هستیم و به خصوص حضور آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها را مخل امنیت پایدار منطقه می‌دانیم.