به گزارش مشرق، امروز با اجرای دستور دادستانی برای فیلترینگ تلگرام در برخی سرویس‌ها که بیشتر مورد استفاده کسب و کارهای اینترنتی بود، اختلالات مقطعی ایجاد شد. کاربران این سرویس‌ها بروز اشکالاتی در سرویس‌های کلادفلر و دیجیتال اوشن را گزارش کردند.  با گذشت ساعاتی از گزارش این اختلال، اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلالاتی که برای کسب و کارها ایجاد شده بود، از جمله سرویس‌های کلادفلر و دیجیتال اوشن برطرف شده و در پیگیری فارس از یک مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت رفع این مشکل و بازگشت این سرویس‌ها به حالت عادی تایید شده است.  این سرویس‌ها بیشتر برای افزایش امنیت و سرعت سایت‌ها و توسط کسب و کارهای اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.