فرامرز عامل بردبار - همزمان با نهم مهر ماه، روز «همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی» بیش از 500 نفر از نوجوانان زائر و مجاور از ایران اسلامی، عراق و لبنان به نمایندگی از نوجوانان کشورهای اسلامی در صحن قدس حرم رضوی اجتماع کردند تا حمایت‎های خود از کودکان و نوجوانان فلسطینی به عرصه نمایش بگذارند.