همشهری‌آنلاین: این گونه توسط «علیرضا زمانی»، دانشجوی دکترای تنوع زیستی از دانشگاه تورکو کشور فنلاند، «یوری ماروسیک»، مسئول موسسه مسائل زیستی شمالگان در کشور روسیه و «آنا سستاکوا»، مسئول موزه تاریخ طبیعی اسلواکی غربی از کشور اسلواکی، شناسایی شد. بر اساس پژوهش‌ محققان بر روی این گونه، مشخص شد که عنکبوت ایساتیس(Neoscona isatis)، بومی و انحصاری ایران بوده و در اردکان یزد کشف شده‌است. «مهدی زارع خورمیزی»، دکترای حشره‌شناس دراین‌باره گفته‌است: کشف این گونه جدید از عنکبوت و ثبت آن با عنوان «ایساتیس»، یکی از دستاوردهای پژوهشی تحت عنوان رده‌بندی عنکبوت‌های تور مدور «Araniella» و «Neoscona» در ناحیه قفقاز، خاورمیانه و آسیای مرکزی است. تور عنکبوت‌های این خانواده از شگفتی‌های بی‌بدیل طبیعت است که مهندسی ساخت آن از تناسب طلایی پیروی می‌کند و زاویه بین رشته‌های آن معمولا عدد ثابتی است که عنکبوت آن را با پاهای جلویی خود اندازه‌گیری می‌کند. تاثیر زیاد عنکبوت‌ها در چرخه‌های غذایی و به واسطه امکان تولید داروهایی از زهرشان و استفاده از ابریشم آن‌ها در صنعت اهمیت بیشتری دارد.