هنگام باز کردن قطعات یک ورزشگاه در سن‌پترزبورگ روسیه، کل سقف ساختمان فروریخت و بر اثر آن یک کارگر جان باخت. مجموعه ورزشی و کنسرت «پترزبورگ»، یک مرکز ورزشی در شهر سن پترزبورگ است و یکی از بزرگترین تاسیسات ورزشی در اروپا به شمار می‌رود. این ورزشگاه برای مسابقات جهانی هاکی سال ۲۰۲۳ در سن پترزبورگ آماده می‌شد.