به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، کنکور فراگیر ۹۹ دانشگاه پیام نور روز جمعه ۱۷ بهمن ماه با رقابت ۸۷ هزار و ۶۸۰ داوطلب در ۱۸۰ رشته و یک هزار و ۳۳۷ رشته محل برگزار شد و امروز دوشنبه با اعلام نتیجه این آزمون، ۱۶ هزار و ۶۴۰ نفر پذیرفته شدند. از مجموع داوطلبان، ۴۰ هزار و ۷۵۴ داوطلب مرد و ۴۶ هزار و ۹۲۶ داوطلب زن در این آزمون شرکت کردند. آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در پنج گروه آزمایشی با نظارت کامل ستاد اجرایی دانشگاه پیام نور برای حفظ پروتکل های بهداشتی برگزار شد. دانشجویان پس از پذیرش در ترم دوم کارشناسی ارشد، تحصیل خود را آغاز می‌کنند و کلاس‌ها به صورت مجازی و غیر حضوری است.