فریبرز مرادی عصر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار دریافتی از ۴۲ دستگاه تردد شمار استان طی مدت یاد شده یک میلیون و ۷۸ هزار و ۷۶۹ دستگاه خودرو وارد استان و ۹۷۱ هزار و ۴۵۰ خودرو از استان خارج شده است. وی بیشترین میزان ورودی خودروها به استان را از طریق محور آزادراه قزوین - رشت با میزان تردد ۴۳۵ هزار و ۶۱۹ وسیله نقلیه و پس از آن محور رامسر– چابکسر با میزان تردد ۳۳۹ هزار و ۸۶۸؛ وسیله نقلیه  عنوان کرد. مرادی تصریح کرد: همچنین  از بیست و سوم اسفند ماه تا یازدهم فروردین ماه بیشترین میزان خروجی خودرو ها از استان از طریق محور چابکسر - رامسر با میزان تردد۳۳۶ هزار و ۴۷۲ وسیله نقلیه بوده است.