شیراز _ رئیس مجمع جوانان جهان اسلام گفت: اتحاد و همدلی کشورهای اسلامی اولویت پایتختی جوانان کشورهای اسلامی است به گزارش خبرنگار مهر،  سفیر ارشاد اسکندروف عصر شنبه در مراسم افتتاح پایتختی جوانان جهان اسلام گفت: تقویت کار آفرینی و خلاقیت جوانان به معنی تقویت ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت است. وی ادامه داد: اعتدال در میان جوانان همواره مد نظر است و ممالک اسلامی در مرکز علم جهان می توانند قرار بگیرند و در مرکز امور خیر و انسانیت. رئیس مجمع جوانان جهان اسلام افزود: پیامی که در سال ۲۰۱۷ به جهان ارسال می کنیم و هدف نهایی اتحاد امت است. اسکندروف افزود: متاسفانه امروز نه تنها در جهان بلکه در کشورهای اسلامی نیز این مباحث را اجرایی نمی کنیم و تفکر تکفیری و تکفیر دیگران مشکل امروز جهان است. اسکندروف تصریح کرد: وقتی با هم جنگ می کنیم یعنی کل کشورهای اسلامی بازنده هستند و باید این مباحث را بیاموزیم زیرا اروپا و غرب زمانی پیشرفت کرد که جنگ را کنار گذاشتند. وی افزود: هر عقلی این را می داند که برای توسعه و پیروزی باید جنگ بین مسلمانان را کنار بگذاریم. رئیس مجمع جوانان جهان اسلام تصریح کرد: نباید اجازه داد به تکفیری ها که اتحادها را از بین ببرند و نابود کنند. اسکندروف تاکید کرد: امیدوارم که فعالیت های ما طی یکسال آینده به تقویت این مباحث کمک کند.