به گزارش ایرنا، مجتبی شیر قاضی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: قرارداد هر کیلو سیب به قیمت چهار هزار و ۹۵۰ و هر کیلو پرتقال به قیمت چهار هزار و ۵۰۰ تومان امضا شده است. وی افزود: سیب ها محصول دماوند و پرتقال ها محصول مازندران است. معاون توسعه بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این که استان تهران معین تامین ۶ استان دیگر است گفت:  سه استان برای امضای قرارداد و خرید محصول سیب به شهرستان دماوند معرفی شده است.  وی ابراز امیدواری کرد: با این خرید تضمینی مشکل کمبود میوه برای عید در استان تهران و شهرستان های آن نخواهیم داشت. قیمت های میوه کارشناسی شده نیست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این که قیمت های سیب و پرتقال کارشناسی شده نیست اظهار داشت: اکنون قیمت این میوه ها در بازار کمتر از قیمتی است که قرارداد آن بسته شده است. یدالله صادقی افزود: تحلیل قیمتی به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه کرده ایم که اگر قیمت در بازار کمتر از این قیمت های قرارداد باشد دچار ضرر خواهیم شد.