مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی آذربایجان غربی روز دوشنبه در این آیین گفت: در این کارگاه، ۱۲ نفر از مددجویان رای باز زندان سلماس مشغول به کار می شوند. وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال برای زندانیان در راستای دوری آنان از بزه و جرم، از جمله مهمترین برنامه های اداره کل زندان هاست که روز به روز به اهداف تعیین شده در این خصوص دست می یابیم. مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی آذربایجان غربی ادامه داد: از اینکه زندان سلماس در موضوع اشتغال، رتبه اول استانی را کسب کرده، جای خوشحالی دارد و امیدواریم دیگر شهرستان ها نیز در این خصوص اهتمام بیشتری از خود نشان دهند. بروجنی گفت: در صدد هستیم تا طی سه ماهه اول سال آینده، ۱۰۰ درصد مددجویان زندان سلماس تحت پوشش اشتغال قرار گیرند. به گزارش ایرنا، سلماس از شهرهای شمالی آذربایجان غربی بوده و با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در ۸۵ کیلومتری شمال ارومیه، مرکز استان قرار دارد.