به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الوطن، ارتش آفریقای جنوبی سیاست خود در زمینه لباس فرم را تغییر داد و به زنان مسلمان اجازه داد تا با داشتن حجاب لباس فرم خود را بپوشند. «فاطمه اسحاق» عضو ارتش آفریقای جنوبی که برای گرفتن حقوق دینی خود سه سال نبرد کرد، گفت: داشتن حجاب زیر کلاه نظامی یک پیروزی مهم به شمار می آید و مسرت بخش است.   این تغییر پس از این مسئله رخ داد که هفته گذشته مقامات آفریقای جنوبی وی را به داشتن حجاب در ارتش متهم کرده بودند.  به همین دلیل، وی به دلیل سرپیچی عمدی و غیرقانونی و امتناع از برداشتن حجاب از کار برکنار شد.   ارتش آفریقای جنوبی سیاست خود را درباره لباس فرم ارتش تغییر داد و قانون جدیدی را تصویب کرد که در آن به زنان مسلمان حاضر در ارتش اجازه داده شد تا هنگام کار حجاب داشته باشند.   اسحاق افزود:  این تنها یک پیروزی برای وی نیست، بلکه برای همه افرادی است که به خاطر دین شان قربانی شده اند.   وی ادامه داد: ما در یک کشور دموکرات زندگی می کنیم. به این معنی که نباید هیچ تبعیضی براساس اعتقادات مذهبی وجود داشته باشد.   فاطمه اسحاق به عنوان پزشک در بیمارستان نظامی در کیپ تاون فعالیت می کند، وی از درخواست رئیس خود مبنی بر برداشتن حجابش امتناع کرد. دادگاه نظامی آفریقای جنوبی در کیپ تاون اسحاق را از اتهام سرپیچی مبرا کرد و به وی اجازه داد تا در ارتش حجاب داشته باشد.   اسحاق با این حکم مخالفت کرد و گفت: این حکم کافی نیست و هدف از این اقدام تصویب قانونی برای همه زنان مسلمان است تا بتواند با داشتن حجاب فعالیت کنند.   پس از دادگاه آفریقای جنوبی در حکمی دستور اصلاح قانون لباس فرم و اجازه داشتن حجاب به زنان مسلمان در ارتش این کشور را ارایه کرد. پایان پیام/44