معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ادامه عرضه مطمئن مرغ، مدل تولید قراردادی نیمچه گوشتی و زنجیره عرضه گوشت مرغ طراحی و پیشنهاد شده است. به گزارش الینا از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری در نشست کارگروه ساماندهی مرغ استان فارس ابراز کرد: با نهایی شدن این مدل عوامل بازار، تشکل‌ها و اصناف بیشتر درگیر می‌شوند و مسئولیت تنظیم بازار مرغ در اختیار آنان قرار می‌گیرد. وی با بیان این که در مدلی مذکور کارفرما شامل تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، کشتارگاه‌ها، واحدهای تولید خوراک طیور، واحدهای مرغ مادر، واحدهای جوجه‌کشی و صنایع تبدیلی است، تصریح کرد: خدمات بهداشتی، فروش محصول مرغدار، تامین نهاده‌های تولید از جمله جوجه، نهادهای دامی، دارو با قیمت مناسب را کارفرما در اختیار واحدهای مرغداری قرار می‌دهند. شجری با اشاره به اینکه خدمات مذکور در قالب فرم‌های قراردادی ارائه می‌شود، افزود: واحدهای مرغداری نیز مرغ را با قیمت مناسب، در زمان معین و با میزان مشخص در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. این مقام مسئول اظهار کرد: در نهایت کارفرما مرغ را به وفور و در زمان مناسب به بازار عرضه می‌کند. مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود شجری با اشاره به این که مرغ در حال حاضر به اندازه کافی تولید می‌شود و سود تولید کننده و سایر عوامل در بازار به خوبی دیده شده است، افزود: متاسفانه انحرافات و سودجویی بیش از آنچه که تعیین شده در بعضی از افراد مشاهده و در نتیجه رفاه مصرف کننده با مشکل مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه انتظار در صف های طولانی مرغ، در شان مردم شریف ما نیست، اضافه کرد: طبیعی است با هر سودجویی که باعث شود شرافت انسانی مردم زیر سوال برود به عنوان وظیفه شرعی با جدیت برخورد می کنیم. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ابراز کرد: همگرایی و هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها وجود دارد و باعث خواهد شد تا زمانی که مدل تولید قراردادی و زنجیره عرضه گوشت مرغ بر نظام تولید حاکم شود مردم شریف در رابطه با تامین مرغ با مشکلی مواجه نباشند.